Prejsť na obsah

Skutočne všetky 3 nami ponúknuté možnosti
viedli k jedinému cieľu – tejto podstránke

Slová a ich posolstvo smie každý vnímať inak.

Rôznych ľudí oslovujú rôzne veci. Sedia im rôzne štýly, forma, tón
komunikácie
. Ak ich firma prispôsobí svojej cieľovej skupine, získa
dôveru a tým aj lojálnych klientov.

Začnime spolu
komunikovať

Pomáhame firmám identifikovať a používať správnu komunikáciu v správnej forme.

Atraktívnymi nástrojmi content marketingu oslovujeme presne určené skupiny klientov.

Vedieme firmy k vytváraniu dlhodobých a kvalitných vzťahov, aby ľahšie dosahovali svoje ciele.

maxdor

  • Komunikačná stratégia a manažment
  • Reputačný manažment
  • Analýzy obsahu webu
  • Content a inbound marketing – obsah webu, blogy, storytelling, infografiky
  • Komunikácia na sociálnych sieťach
  • Manažment tvorby komunít