Prejsť na obsah

Vieme, chceme, naučíme
komunikovať
v on-line prostredí

jasne
a zrozumiteľne

presne
zacielenému
auditóriu

s víziou
získania dôvery

maxdor je:

  • o komunikačných stratégiách
  • o posolstve, obsahu a forme
  • o nástrojoch content a inbound marketingu
  • o riadení a moderácii sociálnych sietí
  • o reputačnom manažmente
  • o voľbe správnych slov

Intenzívne a nadšene pracujeme na novej stránke s množstvom obsahu.
Kým s ňou budeme hotoví, tak...

Áno...